Veilig, vakbekwaam, ervaren  Hettebouw een jong, dynamisch bedrijf met ervaring ! Onze visie: Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing. Dit is waar we voor gaan, ons ultieme doel. Toelichting: Voor al uw vragen en wensen op het gebied van huisvesting, hetzij nieuwbouw, hetzij renovatie, kunnen wij dé integrale oplossing bieden. Deze is allesomvattend en heeft betrekking op de totale levenscyclus van een gebouw. Onze missie: Dit geeft aan waar we voor staan, hoe wij ons doel willen bereiken. Dit omvat vier belangrijke vertrekpunten: onze omgeving, onze klant, onze organisatie en ons proces. • Klant: Wij ontwikkelen voortdurend kennis en stemmen onze organisatiestructuur af op onze klantgroepen. Hierdoor kunnen wij blijvend specialismen en diensten ontwikkelen om de best passende oplossing te bieden. • Organisatie: Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken tot het allerbeste resultaat leidt. Dit betreft niet alleen samenwerking met onze eigen collega’s, maar juist ook met onze leveranciers en klanten. • Omgeving: Wij handelen vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Wij streven ernaar dat onze activiteiten zo min mogelijk belasting voor de omgeving opleveren. • Proces: Wij streven naar een optimaal bouwproces waarbij met name kennis van ontwerpen, bouwkosten, installaties,uitvoeringsmethoden en duurzaamheid voortdurend doorontwikkeld wordt. Strategie: Om onze visie te kunnen verwezenlijken hebben we een aantal strategische keuzes gemaakt. De belangrijkste daarvan zijn focus op klantgroepen en het bieden van dé integrale huisvestingsoplossing. Bouwen moet tenslotte leuk zijn !!!